ECZACILIK FAKÜLTESİ

Birlikte Varız

Hakkımızda

Genel Bilgiler

Eczacılık, doğal ve sentetik hammaddelerin etkin madde olarak kullanıldığı, hastalıklardan korunma, tedavi ve tanı amacını güden beşeri/hayvan/ziraat ilaçlarının hammaddeden başlayarak tüketilmesine kadar geçen tüm evreleri kapsayan eğitimi içeren bilim dalıdır. Mesleğin farklı disiplinler içermesi zenginliğini göstermektedir.

5-yıllık eczacılık eğitimi sonunda yüksek lisans derecesi ile “Eczacı” diploması verilmektedir. Fakültemiz diploma vermeyen 3 Bölüm’den oluşmaktadır:

 • Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü
 • Eczacılık Teknolojisi Bölümü
 • Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü

Eczacı mesleğine sahip olanlar çok geniş yelpazedeki alanlarda çalışabilir. Serbest eczane işletebilir, hastane eczanesinde, resmi kurumlarda (Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurum veya resmi laboratuvar) ve ilaç/kozmetik endüstrisinde çalışabilir veya akademisyen olabilir.

Vizyon

Çağdaş öğretimi ile araştıran, uygulayan, sorgulayan, eleştiriye açık, mesleki etik kurallarına bağlı eczacılar yetiştiren, evrensel düzeydeki araştırmaları ile bilgi üreten, öncü eğitim ve araştırma kurumu olmak.

Misyon

Edindiği bilgiler ile, sağlık alanında mesleği ile ilgili hizmetlerde etkin görev alabilen, insan sağlığının iyileştirilmesine katkıda bulunabilen, toplumsal sorumluluğa ve meslek etiğine sahip çağdaş eczacılar yetiştirmek.

Tüm birim ve çalışanlarıyla kaliteli, demokratik, şeffaf, meslek sorunlarına ve etik değerlere duyarlı, kendisine ayrılan kaynakları verimli şekilde kullanan, bilimsel çalışmalara destek veren, aktif, sürekli olarak kendisini geliştiren, teknolojiyi takip eden, ulusal ve uluslararası etkinliklerde kendisini ifade eden, araştıran ve elde ettiği bilgileri paylaşan bir fakülte olmak.

Temel Değerler

Adalet, Yenilikçilik, Şeffaflık, Güvenilirlik, İnsan odaklılık, Öncü olmak, Etkin ve verimli olmak

Lisans

Eczacılık Lisans eğitimine ÖSYM tarafından gerçekleştirilen merkezi sınavla gelen öğrenciler kabul edilmektedir. Lisans eğitimi 5 yıldır ve 300 AKTS’yi (Akademik Kredi Transfer Sistemi) kapsamaktadır. Eğitim ve öğretim dili Türkçe'dir ancak yabancı uyruklu öğrenciler için İngilizce dersler bulunmaktadır.

Yüksek Lisans Programlari

Eczacılık Yüksek lisans (M.Sc.) programı Üniversitemizin Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne (https://www.anadolu.edu.tr/akademik/ens_sagbil) bağlı olarak yürütülmektedir. Eczacılık Fakültesi yüksek lisans öğrencilerine akademik personel ve alt yapı desteği vermektedir

Doktora Programı

Eczacılık Doktora (Ph.D.) programı Üniversitemizin Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne (https://www.anadolu.edu.tr/akademik/ens_sagbil) bağlı olarak yürütülmektedir. Eczacılık Fakültesi doktora öğrencilerine akademik personel ve alt yapı desteği vermektedir.

Öğretim Elemanlarının Ödülleri

Bilimsel Toplantı Ödülleri

Akademik Kadromuz

  İdari Kadromuz

   Hizmetli Kadromuz

    Başkan

    Başkan Yardımcısı

    Fakülte Komisyonları

    Materyal Dağıtım Sistemi

    Fakülte Kurulu

    Fakülte Yönetim Kurulu

    Erasmus / Farabi Koordinatörlüğü

    Senatör

    Üniversite Yönetim Kurulu Üyesi

    Araştırma Görevlisi Temsilcisi

    Fotoğraf Galerisi

        Eczacılık Video

        Tüm Full Listesi