DOPİNG VE NARKOTİK MADDELER ANALİZ LABORATUVARI

Anadolu Üniversitesi’nin bilime, araştırmaya ve toplumsal katkıya olan inancının somutlaşmış bir göstergesi olarak Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü, Eczacılık Fakültesi Dekanlığı ve Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı işbirliği ile kurulan Doping ve Narkotik Maddeler Analiz Laboratuvarı (DOPNA-LAB), sahip olduğu alanında uzmanlaşmış personeli, yüksek teknoloji ürünü donanımı ve fiziksel altyapısı ile yalnızca ülkesine değil bölgesine de hizmet vermeyi hedefleyen bir oluşumdur.


Her türlü örnek üzerinde nicel veya nitel analiz şemsiyesi altında, başta spektroskopik, kromatografik ve elektroanalitik karakterizasyon olmak üzere örnek hazırlama, analitik yöntem geliştirme ve validasyon, resmi test metotlarının uygulanması ve raporlandırılması, in vitro biyolojik aktivite çalışmaları ile genel danışmanlık hizmetleri DOPNA-LAB’ın faaliyetleri arasında yer almaktadır.


Kuruluş teması olan doping ve narkotik maddelerin doğal, sentetik ve biyolojik örneklerden analizinin yanı sıra çevre, gıda ve ilaç sektörlerinden gelebilecek taleplere de yanıt verebilecek güçte olan DOPNA-LAB’ın kapısı başta üniversitelerimiz olmak üzere, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre açıktır.

DOPİNG VE NARKOTİK MADDELER ANALİZ LABORATUVARI YAYINLARI

 • Yayın 1
 • Yayın 1
 • Yayın 1
 • Yayın 1
 • Yayın 1
 • Yayın 1
 • Yayın 1
 • Yayın 1
 • Yayın 1
 • Yayın 1
 • Yayın 1
 • Yayın 1
 • Yayın 1
 • Yayın 1
 • Yayın 1
 • Yayın 1

Anadolu Üniversitesi

Eczacılık Fakültesi

Doping ve Narkotik Maddeler Analiz Laboratuvarı

Yunusemre Kampüsü Tepebaşı - Eskişehir/Türkiye
Telefon : 0 (222) 335 0580 X 3645
EMail : dopnalab@anadolu.edu.tr

Ödeme Bilgileri

Banka : T.C. Ziraat Bankası
Şube : Anadolu Üniversitesi Şubesi (Şube Kodu: 1900)
IBAN : TR 07 0001 0019 0040 0130 7150 58
Ödemelerinizin açıklama bölümüne (Eczacılık Fakültesi Dobnalap Lab. analiz ödemesi) yazınız.

Anadolu Üniversitesinden gelen taleplerden ücret talep edilmez. Diğer üniversitelerden gelen taleplere liste fiyatları üzerinden %50 indirim uygulanacaktır.

GAZ KROMATOGRAFİSİ ANALİZLERİ (GC/FID)

GC Kalitatif 200.00 TL
GC Kantitatif 200.00 TL
GC Kantitatif ilave bileşen başına 50.00 TL
Kromatografik yöntem geliştirme (1-5 bileşen) 1000.00 TL

GAZ KROMATOGRAFİSİ KÜTLE SPEKTROMETRESİ ANALİZLERİ (GC/MS)

GC/MS Kalitatif 200.00 TL
GC/MS Kantitatif 200.00 TL
GC/MS Kantitatif ilave bileşen başına 70.00 TL
Kromatografik yöntem geliştirme (1-5 bileşen) 1000.00 TL
Yağ Analizleri
Esansiyel Yağ Bileşenleri, % bağıl miktar (GC ve GC/MS) 400.00 TL
Yağ asitleri kompozisyonu, % bağıl miktar (GC ve GC/MS) 400.00 TL

YÜKSEK BASINÇLI SIVI KROMATOGRAFİSİ (HPLC)

Tek bileşenli numune 250.00 TL
Çok bileşenli numuneler bileşen başına 100.00 TL
Kromatografik yöntem geliştirme(Kullanılacak çözücü ve sarflar araştırmacıya aittir.) 2000.00 TL

LC-MS/MS

LC-MS/MS Kalitatif Analiz 250.00 TL
LC-MS/MS Kantitatif Analiz 250.00 TL
LC-MS/MS Kantitatif İlave Bileşen Başına 70.00 TL

LC-MS IT-TOF (HRMS)

Tam Kütle(Exact mass) Tayini 150.00 TL
Yapı Tayini için MSn Analizi (MS, MSMS, MSMSMS,..... MS10) 400.00 TL

NÜKLEER MANYETİK REZONANS SPEKTROMETRESİ ANALİZLERİ (NMR)

1H (Proton) Spektrumu 100.00 TL
D2O (Döteryum) Değişim Spektrumu 100.00 TL
13C (Decoupled) Spektrumu 150.00 TL
13C APT Spektrumu 150.00 TL
13C (Coupled) Spektrumu 150.00 TL
NOESY-2D Spektrumu 180.00 TL
COESY-2D Spektrumu 180.00 TL
HETCOR-2D Spektrumu 200.00 TL

IR Spektrofotometresi

IR Spektrofotometresi 70.00 TL

UV-VIS Spektrofotometresi

UV-VIS Spektrofotometresi 30.00 TL

FİZİKSEL ANALİZLER

Nem Tayini 50.00 TL
Kül Tayini 50.00 TL
pH 20.00 TL
İletkenlik 20.00 TL

Su içerik Analizi

Su içerik Analizi 500.00 TL

İlaç Stabilite Analizleri

İlaç Stabilite Analizleri Fiyat için irtibata geçiniz.
Prof. Dr. Yusuf ÖZTÜRK
Yönetici
Doç. Dr. Nafiz Öncü CAN
Sorumlu Müdür
Doç. Dr. Yusuf ÖZKAY Kalite Koordinatörü
Serkan LEVENT Method Geliştirme
Begüm Nurpelin SAĞLIK Ürün Kayıt Kabul

Analizi Talep Eden Bilgileri
Eğer fatura yukarıda bilgileri bulunan analiz talepçisinden farklı bir yere kesilecekse açıklama bölümüne Fatura adı,Adresi,Vergi dairesi ve Vergi Numarası bilgilerini belirtmelisiniz

Numune BilgileriGönderilen ürünün özel koşullarda saklanmalıysa bu bölüme yazılmalıdır. Belirtilmediği durumlarda özel işlem yapılamaz

Analiz Seçimi

ARA TOPLAM :
0
TL
İNDİRİM :
0
TL
İNDİRİMLİ TUTAR :
0
TL
KDV (18%) :
0
TL
GENEL TOPLAM :
0
TL

Gaz Kromatografisi

Fiyatlandır
0TL


Analiz Tipi :
Maddenin Saflığı :

Sıvı Kromatografi Kütle Spektrometresi

Fiyatlandır
0TL


Analiz Tipi :
Maddenin Saflığı :
Saf Karışım
İstenilen İyonisazyon Tekniği :
MSn Talebi :
Hayır Evet

Sıvı NMR Analizi

Fiyatlandır
0TL

Genel kimyasal yapıyı (seride yer alan bileşikler için değişken R gruplarını belirten genel kimyasal yapıyı) yükleyiniz.
Sentezlenen serinin adı ve bileşik sayısı FİYATLANDIRMA bölümünde tanımlanacaktır.

FTIR Analizi

Fiyatlandır
0TLGenel Analiz

0TL
Analiz Yapılacak Cihaz :

Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi

Fiyatlandır
0TL


Fiyat ve Form Döküm

Analiz için laboratuvarımıza göndereceğiniz ürün ve ürün ile ilgili kişi/kurum bilgilerini formdan doldurarak ön başvurunuzu yapabilirsiniz. Form doldurulduktan sonra KAYDET butonu size bir belge çıktısı üretilecektir. (PDF) Bu form ile ürünü bize gönderiniz/getiriniz.

Anadolu Üniversitesi dışından bir talep ise fatura bilgileri için gerekli olan Faturada adı (İşlemin nereye fatura edileceği bilgisidir, eğer başvuran firma bilgilerinden farklı ise açıklama bölümüne belirtiniz), Vergi Dairesi, Vergi Numarası bilgilerini doldurmalısınız.

*Anadolu Üniversitesinden gelen numuneler analize hazır halde teslim edilmelidir.

Analiz ücretlerinin yatırılacağı
Hesap No: T.C. Ziraat Bankası Anadolu Üniversitesi Şubesi Şube Kodu: 1900
IBAN: TR 07 0001 0019 0040 0130 7150 58
Açıklama kısmına ; “Eczacılık Fakültesi Dopna-Lab 201601290008 (Ürün kabul numarası) nolu form analiz bedeli” yazılmalıdır.

Not: NMR analiz ücretlerini ‘’dopnalab.anadolu.edu.tr’’internet adresimizden öğrenebilirsiniz Analiz sonunda geri istenilen numunelerin en geç 3 ay içinde alınması gerekmektedir. Zehirli ve sağlığa zararlı numuneler analiz istek formlarında bulunan açıklama bölümünde belirtilmelidir.

KAYDET

Fiyatlarımıza %18 KDV Dahil Değildir. Analiz ücretlerinin yatırılacağı T.C. Ziraat Bankası Anadolu Üniversitesi Şubesi, Şube Kodu: 1900 IBAN: TR 07 0001 0019 0040 0130 7150 58

Ödemelerinizin açıklama bölümüne (Eczacılık Fakültesi Dobnalap Lab. analiz ödemesi) yazınız.