YEMPS
2017

ECZACILIK FAKÜLTESİ


Fakültemizde 5. sınıf müfredatında yer alan Mezuniyet Projesi I ve Mezuniyet Projesi II derslerinin amacı öğrenciye belirli bir konuda bilimsel kaynağa ulaşmayı, veri toplamayı, yorumlama yapabilmeyi, elde edilen bilgileri bir konu bütünlüğü içinde rapor haline getirmeyi ve bilimsel bir platformda sunmayı sağlamaktır. Öğrenciler tarafıdan seçilen bu dersler öğretim üyelerinin danışmanlığında yürütülmekte ve mezuniyet öncesinde poster veya sözlü olarak sunulmaktadır.

Bütün Eczacılık Faktültelerinin müfredatlarında benzer isimlerle yer alan Mezuniyet projesi derslerine gerek öğretim üyeleri gerekse öğrenciler tarafından verilen önemi ve motivasyonu artırmak, öğrencileri mezuniyet öncesinde akademisyenlige teşvik etmek ve öğrencilik süreçlerinde bilimsel bir toplantıya iştirak etmelerini sağlamak amaçları ile Dekanlığımız tarafından her yıl Mayıs ayında düzenlenmesi planlanan "Yarışmalı Eczacılık Mezuniyet Projeleri Sempozyumu (YEMPS)" başlıklı toplantımız bu sene 27/MAYIS/2017 Cumartesi tarihinde Eskişehir'de yapılacaktır.

Yapılacak alan sözlü ve poster sunumlar, toplantıya iştirak edecek alan Eczacılık Fakütelerini temsilen birer öğretim üyesinin yer alacağı jüri tarafından değerlendirilecek ve kendi kategorisinde ilk üçe giren sözlü ve poster sunumlara hediyeler verilecektir.

Ülkemizin her yanından mezuniyet aşamasına gelen eczacılık fakültesi öğrencilerinin bir arada bulunacağı bu toplantıda, öğrencilerimize uzmanlar tarafından mesleki bilgilendirme toplantıları yapilacaktır.Ayrıca öğrencilerimiz, bu toplantı ile mezuniyet heyecanını birlikte yaşayabilecekler ve kendi aralarında mesleki anlamda görüş alışverişinde bulunabileceklerdir.

SÖZLÜ SUNUMLAR
27/MAYIS/2017 CUMARTESİ PROF.DR. İHSAN SARIKARDAŞOĞLU TOPLANTI SALONU
09:30 - 10:00 : AÇILIŞ
10:00 - 10:20 : İlknur LOĞOĞLU (Anadolu Üniversitesi)
10:20 – 10:40 : Merve BÜLBÜL (Atatürk Üniversitesi)
10:40 – 11:00 : Mustafa Gökçe (Bezmialem Üniversitesi)
11:00 – 11:30 : Kahve Arası
11:30 – 11:50 : Gülşen AYBAR (Ege Üniversitesi)
11:50 – 12:10 : Özge ÖZBAHAR (Erciyes Üniversitesi)
12:10 – 12:30 : Asuman TAŞ (Hacettepe Üniversitesi)
12:30 – 14:00 : Öğle Yemeği
14:00 – 14:20 : Esragül HORUZ (İnönü Üniversitesi)
14:20 – 14:40 : Nevin Meltem AVCI (İstanbul Üniversitesi)
14:40 – 15:00 : Tolgacan AYDEMİR (Marmara Üniversitesi)
15:00 – 15:20 : Sühan Vural / Ezgi DOĞRUEL (Yeditepe Üniversitesi)
15:20 – 16:20 : Poster Sunumları
17:00 : Ödül Töreni


SÖZLÜ SUNUM ÖDÜLLERİ
BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ : 1.000,00 TL
İKİNCİLİK ÖDÜLÜ : 500,00 TL
ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ : 300,00 TL
POSTER SUNUM ÖDÜLLERİ
BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ : 600,00 TL
İKİNCİLİK ÖDÜLÜ : 400,00 TL
ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ : 200,00 TL
Sözlü Sunum Değerlendirme Formu
PDF : Sözlü Sunum Değerlendirme Formu
MS WORD : Sözlü Sunum Değerlendirme Formu
Poster Sunum Değerlendirme Formu
PDF : Poster Sunum Değerlendirme Formu
MS WORD : Poster Sunum Değerlendirme Formu


ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

ECZACILIK FAKÜLTESİ

27/MAYIS/2017 Yarışmalı Eczacılık Mezuniyet Projeleri Sempozyumu

2017